Skip to main content

Turkish
Turkish
0 followers
0 questions
5 posts

Do you have questions about Turkish?

Log in to ask questions about Turkish publicly or anonymously.

#RapidsNetwork Topluluğuna aşık olacaksınız! 2021'de gelecek olan güçlü planımızın çok güçlü destekçileri! Herkesin duymaya başladığı gizli #Altcoin. Bizi buradan kontrol edin: https://rapidsnetwork.io/wp-content/uploads/Rapids-Network-Presentation.pdf Ve kontrol edin http://Rapture.tv! @RapidsRPD